JADWAL POLI

Dr. Dyah Irawati, Sp.S
POLI NEUROGI ( SYARAF )
Senin : 06.00 – 09.00
Kamis : 06.00 – 09.30


POLI PSIKIATRI / JIWA
Dr. Predito Prihantoro, Sp.KJ
Selasa : 19.00 – 23.00
Kamis : 19.00 – 23.00
Sabtu : 10.00 – 13.00


POLI RADIOLOGI
Dr. Andi Prasetyo, Sp.Rad
Senin : 12.30 – 14.00
Rabu : 12.30 – 14.00
Jum’at : 10.30 – 12.00


POLI INTERNA
Dr. Nuraida, Sp.PD
Minggu : 07.00 – 14.00


Dr. Shofia Ulfa, Sp.OG
POLI OBGYN
Senin : 18.30 – 21.00
Rabu: 18.30 – 21.00
Jum’at : 18.30 – 21.00
Sabtu : 15.00 – 18.00


POLI BEDAH
Dr. M. Yogiyo Pranoto, Sp.B
Senin-Sabtu : 13.00 – 14.00


Dr. Herlin Kritanti, Sp.A
POLI ANAK
Senin : 14.30 – 16.30
Kamis : 14.30 - 16.30


Dr. Wahyu Wibowo, Sp.A
Selasa : 10.15 - 13.30
Rabu : 10.15 – 13.30
Jum’at : 10.15 – 13.30
Sabtu : 15.00 – 18.00


POLI GIGI
Drg. Dhita Muslimatun Nikmah


POLI INTRNA ( POLI DALAM )
Dr. Silvia Dohan Kartania, Sp. PD